KF6580BBC

HILO8065

Empresa: KRÜGER

Producto: KF6580BBC

Nº STAND: PA-D2

Descripción

Fregadora industrial hombre a bordo a baterías 3.900 m2/h 650 mm fregado.